Lehtikirjoituksia ja artikkeleita


 • Turun ja Porin läänin ratsurykmentin vapaakomppania
  Ei aiemmin julkaistu artikkeli vuodelta 2004-2005

 • Karjalan ratsurykmentti 1643 - 1809. 2014 Tilattavissa tästä
 • Lundin Taistelu 1676 ja suomalainen ratsuväki. 2016. Artikkeli ja muistinpanot.
  Tilattavissa tästä
 • Pohjanmaan ratsukomppania 1620- ja 1630-luvuilla. Eteläpohjalaiset Juuret 2/2016, s. 43-50.
 • Ratsuväki Napuen taistelussa 1714. Sotahistoriallinen aikakauskirja 35, Tallinna 2015, s. 209-233.
 • Hiiripellon kylästä mieron tietä Vanajalle. Eteläpohjalaiset Juuret 1/2014, s. 5.
 • Vilhunen, Vilhuinen
  Genos 2/2013, s. 87-96.
 • Dna-tutkimuksesta 
  Eteläpohjalaiset Juuret 3/2013, s. 5.
 • Suomalainen ratsuväki Pommerin sodassa 
  Sotahistoriallinen aikakauskirja 32, Tallinna 2012, s. 44-72.
 • Keuruulainen rakuuna Martti Tuomaanpoika
  Keuruun Joulu; Vuosikirja 2012, Keuruu 2012, s. 61-63. Martti oli suuren Pohjansodan aikana Keuruulaisten pappien asettama ns. apurakuuna.
 • Kuka oli se Soini, josta johtuu Soinin pitäjän nimi?
  Kirjassa Lasse Autio (toim.): Soini lukemisto IV, Saarijärvi 2012 s. 27-47. Artikkeli on julkaistu aikaisemmin Genos 2/2002.
 • Pussi selkään ja Pusulle
  Eteläpohjalaiset Juuret 1/2012, s. 27-32. Artikkelissa selvitellään Ruoveden Visuveden kylän Pusun talon sukua 1500-1700 -luvuilla. Jälkipolvia on mm. Virtain Ala-Herrasella ja Etelä-Pohjanmaalla.
 • Härkösten isä- ja äitilinjoistaAla-Härkösten viesti; Ala-Härkösen sukuseura ry.n jäsenlehti numero 37/2012, s. 7-9. Siinä lehden toimitus on onnistunut tärvelemään luvun Härkösen suku ja isälinjat alun. Tässä on ensimmäinen kappale sellaisena kuin sen kirjoitin:

  "Edellä oleva ei suoraan sano mitään Härkösen suvun isä- eikä varsinkaan äitilinjoista. Arvella voidaan, että savolaisperäisenä sukuna Härköset kuuluvat haploryhmään N1c1 ja sen savolaiseen alihaarautumaan. Vaikka Ala-Härköset kuuluvat isäni kautta esipolviini, välissä on ainakin kaksi polvea naisten kautta. Äitilinjani ei vie sinne ollenkaan vanhimman varmuudella tunnetun asuessa Hauhuun Braskilla emäntänä 1700-luvulla."
 • Virtain tarina. Suomenselän Sanomat 90 vuotta
  Juhlalehti 7.7.2011, s. 5-23.
 • Lyhennysveroluetteloista
  Eteläpohjalaiset Juuret 4/2011, s. 12-13.
 • Suomen ratsuväenorganisaatio ja taktiikka Ruotsin ajalla
  Kirjasssa Jukka Partanen (päätoim.) "Suomalainen sotilas hakkapeliitasta tarkk'ampujaan". Weilin+Göös, Hämeenlinna 2010, s. 54-71. ISBN 978-951-593-289-1.
 • Suomen sota ja suomalainen ratsuväki
  Sotahistoriallinen aukakauskirja  28, Helsinki 2009, s. 197-239.
 • Matti J. Kankaanpää: Vastavirtaan kuin lohen suku
  Kirjassa Pirjo Hiidenmaa ja Katri Maasalo (toim.): He kirjoittavat öisin – mutta miksi? Tietokirjat kertovat. Suomen Tietokirjailijat ry:n 25-vuotisantologia. ISBN 978-951-96737-9-0. Helsinki 2008, s. 114-117.
 • Matti J. Kankaanpää: Lampimäen talon vaiheista 1600-luvulta 1700-luvun lopulle ja suvun kantavanhempien esipolvista.
  Kirjassa Seppo E. Järvinen (toim.): Lampimäki Alavudelta. Lampimäen suku ry, Alavus 2008, s. 9-54. ISBN 978-952-92-4242-9.
 • Parkanon Yliskylä
  Historiallinen katsaus kylän kehitykseen vanhimmista ajoista 1800-luvulle Väinö Viitasalon kustantamassa Parkanon Yliskylän kyläkirjassa. Painettu Keuruskopio 2007.
 • Tiedonanto vanhimmista tuomiokirjoista Genoksessa 3/2007.
 • Puumerkeistä. Sukuset
  Lahden seudun sukututkijat ry:n jäsenlehti) 1/2007, s. 4-5
 • Kimaltelevilta vesiltä; Virtain Sipilän talomiljöö I. K. Inhan kuvien kautta nähtynä.
  Julkaisussa, Anttti Koiranen (toim.): Virtain Valkeajärveltä Vienaan I.K. Inhan matkassa. Tutkivi (Tampereen yliopiston Virain kulttuurintutkimusaseman julk.) 36, Tampere 2006, s. 2-18. ISBN 951-44-6776-0, ISSN 1236-3383.
 • Onko sukututkimustieteellä omaa metodia?
  Eteläpohjalaiset Juuret 3/2005, s. 38-55. ISSN 1795-3189.
 • Pohjanmaan rykmentin lähteistä suuren pohjan sodan ajoilta ja maarulla vuodelta 1705. Suomen Sukututkimusseuran vuosikirja 46, Porvoo 2005, s. 332-3909. Referat s. 400-402.*
 • Karl Frosteruksen tytär Vappu
  Tiedonanto, Genos 1/2003, s. 41-42.
 • Melasten alkukoti
  Yksi luku Kaija Melasen kirjassa Vitsakosken Melasen suku III, Jyväskylä 2002, ISBN 952-91-9295-7.
 • Luulin, että naisetkin voivat olla suomalaisia
  Genos 4/2002, s. 212-213. Vastine Heikki Vuorimiehen kirja-arvosteluun Genoksen edellisessä numerossa.
 • Eläkkeensaajien luettelot sotilaista kertovana lähteenä
  Sukuset, Lahden seudun sukutkijat ry:n jäsenlehti 2/2002, s. 17.
 • Kuka oli se Soini, josta johtuu Soinin pitäjän nimi?
  Genos 2/2002, s. 61-74.
 • Sotamies Jupiter eli Kuusenrati
  Pohjanmaan hist. seuran julkaisu, Miilu 2/2001, s. 12-13.
 • Turun ja Porin läänin piilossa olleita henkikirjoja
  (tiedonanto, Genos 3/2001, s. 155-156)
 • Uutisartikkeleita lehdistössä kirjastani "Suuri Pohjansota, Iso Viha ja suomalaiset":
  Virtolainen sukututkija kirjoitti historiallisen suurteoksen

  Ilkka 11.11.01
 • Henkilöitä sodan melskeissä
  Keskisuomalainen 09.11.01
 • Suursodasta voi kirjoittaa pienen ihmisenkin kannalta Aamulehdessä 13.11.01
 • Suuri Pohjansota kertoo merkittävästä murroskaudesta
  Suomenselän Sanomissa, 13.11.01, Ruovesi-lehdessä ...11.01 ja Sukuviestissä "Arjen eläjiä historiassa" 6/2001, s. 27. Kirjaarvosteluja: Tarmo Yli-Rajala: Rivimiesten tuntoja, Kaltio 2/2002, s. 36-37. Heikki Vuorimies Genoksessa 3/2202, s. 170-174.
 • Pennalan talohistoria, Pennalan kirja I
  Kaustinen 2000, s. 13-48. Kustantaja Pennalan sukuseura. Kirjasta on tuli uusi painos v. 2001.
 • Keskustelua Matti Klingen artikkeliin Genealogia, verkostot, sukulaisuuden merkitysvaihtelut (Genos 3/2000). Genos 4/2000: 197.
 • Ala-Honkajoen ruotusotamiehet
  Ilmestynyt Ala-Honkajen kylätoimikunnan (Kankaanpään pitäjässä) kotisivulla ja julkaistaan aikanaan myös kyläkirjassa.
 • Porin jalkaväkirykmentin sotilaat suuren Pohjansodan 1700-1721 aikana
  Tampereen Sukututkimusseuran vuosikirja Nro XX:2, Tampere 1999, Erityisliite s. 29-.
 • Sukututkimuksen määritelmä
  Genos 1999: 123-126.
 • Kirkkoherranvirastojen sukutukimuspalveluista Sukutieto 2/1998: 25-26. Sama lyhennettynä myös Kotimaa-lehdessä heinäkuussa 1998. Erkki Huhta kirjoittanut vastineet lehtien seuraavissa numeroissa.
 • Puutalojen Virrat - valokuvadokumentti Kirja-arvostelu. Suomenselän Sanomat 9.4.1998.
 • Emanuel Jarttin konkurssi vuonna 1895 Ala-Härkösen Sukuseura julkaisu nro 23/1998: 12-15.
 • Släkten Kolström - Kolamo - Hiilivirta - Viherkenttä Genos 1997: 117-130 (yhdessä Gunnar Modeen ja Tore Modeen kanssa)
 • Herrasväki Virroilla Inhan aikakaudella Tutkivi 11, Tampere 1996, s 1-24
 • Sukututkimuksen teoria ja käytäntöSukutieto 2/1995 s 7-9.
 • Rajaamisen välttämättömyydestä sukututkimuksessa Sukuviesti 3/1995: 15-17.
 • Ala-Härkösen sukuseura toiminut 20 vuotta Ala-Härkösen Sukuseura julkaisu nro 20/1995: 21-27.
 • Sukuseurojen julkaisutoiminnan merkitys Sukuviesti 4/1994: 7-10
 • Sukuseura -- sukukirja, kirjassa Tunne sukusi sukuseuratoiminnan opas (Sukuseurojen Keskusliitto ry.), Pieksämäki 1994, s 44-57.
 • Esipolvet ja jälkipolvet -- toisilleen vastakkaisia?
  Genos 1994: 50-51.
 • Aune Kankaanpää o.s. Sipilä - Käsityönopettaja (2.2.1908-31.10.1993). Ala-Härkösen Sukuseura julkaisu nro 19/1994: 17-20.
 • Vainisten sinetti ja puumerkki Ala-Härkösen sukuseuran julkaisu nro 19/1994: 15-16.
 • Tavoitteena hyvä sukukirjaGenos 1993: 90-102.
 • Kaksi 1600-luvun ratsumiestä Ruovedeltä Genos 1992: 73-80.
 • Minun tapani hyödyntää tietokonetta sukututkimuksessa Sukuviesti 1992: 12-14.
 • Korpraali Peura, veteraani 1600-luvulta Sukuviesti 1990: 27-29.
 • Oriveden muuttaneet 1737-1774 Genos 1990: 11-26.
 • Keuruulainen Vaissin suku; kokemuksia sukukirjan tekemisestä Tampereen seudun sukututkimusseuran vsk 1989: 3-5.
 • Sukututkimus ja suurvalta-ajan sotilaat Genos 1989: 113-122.
 • Härkösellä nyt kun ollaan, Härköskylän ja suvun vaiheita Ala-Härkösen Sukuseura julkaisu nro 14/1989: 14-17.
 • Ammattina sukututkijaVirtain Joulu 1986: 12.
 • Ruoveden ja Keuruun vanhat alueet sukututkimuksen kohteina Genos 1986: 180-194. Perustuu esitelmään Tampereen sukututkimuspäivillä.
 • Ruoveden seudun kuulutusluettelot Genos 1986: 81-90.
 • Sukututkimus ja ainoa mahdollinen tapaus Genos 1983: 156-161.
 • Mikä mies oli B. A. Paldani? Virtain Joulu 1983: 22-23. Yhdessä Matti Lehtisen kanssa.
 • Talohistoria asiakirjojen valossaOrpana 2/1983: 15-19.
 • Sukututkimusinstituutti ei tuo mitään uutta. Keskisuomalainen 29.12.1983.
 • Virtis-nimi Olaus Magnuksen kartassa vuodelta 1539 Suomenselän Sanomat 10.8.1982.
 • Kylä, jolla oli neljä nimeä Suomenselän Sanomat 4/3 1982. Kirjoitukseen Hannes Lahti-Nuuttilan vastine 7.4.1982, ja minun vastineeni Hannekselle otsikolla Rautakouralle kouran täysi rautaa 30.5.1982. Sisältää Virtain Jäähdyspohjan kylän vanhinta historiaa.
 • Talo tietää taustansa ja suku syntynsäVirtain Joulu 1981: 16-17.
 • Välttämättömät ja riittävät ehdot genealogisessa päättelyssä Genos 1981: 60-64.
 • Haastattelut ja arkistotutkimus perinnetiedon keruussa Esitelmä Virtain opiston perinnepiireissä, julkaistu Orpana 3/1982: 15-19.
 • Reippaita poikia, Kankaanpään poikia Ala-Härkösen Sukuseura julkaisu 3/1978: 8-13.
 • Ala-Härkösen suvun tutkiminen - ongelmia ja tavoitteita. Ala-Härkösen Sukuseura julkaisu 2/1977: 7-13.
 • 70 vuoden takaista toimintaa Virroilla; pari poimintaa vanhoista sanomalehdistä Virtain Joulu 1976: 28-29.
 • Härkösen talon varhaisvaiheita Ala-Härkösen Sukuseura julkaisu nro 1/1976: 10-13.
 • Askos-postiVirtain Joulu 1974:12-13.
 • Kuntien työvoimapolitiikkaa tarvitaan Helsingin Sanomat 17.12.1972
 • Kaarinan majaVirtain Joulu 1972: 10-11.
 • Härkösen talojenpuumerkit Ala-Härkösen Sukuseura julkaisu nro 9/1984: 7-8.
 • Peuran poika Härkösen vävy Ala-Härkösen Sukuseura julkaisu nro 10/1985: 13-15.
 • Virtain entisistä lukkareista Virtain Joulu 1971: 30.