maanantai 15. maaliskuuta 2021

Karl Frosteruksen tytär Vappu

Tiedonanto, Genos 1/2003, s. 41-42.

Frosterus on melko tunnettu suomalainen pappissuku, joka polveutuu Hailuodon kirkkoherrana kuolleesta Ericus Frosteruksesta. Suku vaikutti Ruoveden seuduilla 1600-luvun lopulla ja 1700-luvun alussa. Ruo¬vedellä vaikuttaneet perheet on sukututkimuskirjallisuudessa (erityisesti Berg¬holm) puuttellisesti esitettyjä. Helpottaakseni tulevia tutkijoita lähetän tässä joitakin lisätietoja. 

Bergholmin kirjassa Ähtärin kappalaisena vuonna 1701 kuollut Karl Frosterus esitetään huonomaineisena ja perheettömänä. Perheetön hän ei ainakaan ollut. Henkikirjoissa (SAY mukaan) hänellä on vaimona Kaa¬rina Jaakontytär 1657 alkaen ja vielä vuonna 1701. Heillä oli ainakin neljä täysi-ikäiseksi elänyttä ja avio¬liiton solminutta poikaa (Jaakko, Erkki, Juho ja Sakari) ja ainakin kolme, mahdollisesti neljä, tytärtä (Kaa¬rina, Beata, Vappu ja ehkä myös Maria). Pojista on tietoja vielä 1700-luvun ensimmäisiltä vuosilta, mutta sitten tiedot päättyvät. Ainakin Sakarista tuli Hyvösen nimeä käyttänyt sotilas ja hän kuoli jo 9.1.1703. 

Kaarina-tyttärestä ei ole muuta tietoa kuin, että hänet on henkikirjoitettu tyttärenä 1673-74. Beata vihttiin Ruovedellä Olavi Olavinpoika Storminiemen kanssa 20.8.1683. Ruotujakolaitosta järjestettäessä Storminie¬mi otettiin kapteenin virkataloksi. Olavi, joka oli Ruoveden ensimmäisen kirkkoherran sisaren pojanpoika, joutui muut¬tamaan talosta pois. Mahdollisesti appensa ansiosta hän pääsi Ähtärin lukkariksi, jona hänet mainitaan 1692-1704 oltuaan vuosina 1688-91 Frosteruksen perheessä vävy. 

Henkilö, jonka takia tätä tiedonantoa ryhdyin kirjoittamaan, on Karl Frosteruksen kolmas tytär Vappu (Walborg). Lukiessani Ruoveden kirkonarkiston vanhimpia mikrofilmattuja osia vastaan tuli pykälä piispan¬takastuksen 11.2.1737 pöytäkirjasta: 

"Anno 1737 d. 11 Februarii skedde Visitatio Episcopalis uti Ruovesi Moderkyrckia, dijt ock Capell-församlingarne ifrån Curu, Wirdois och Etzäri sammankallade...

11o Framsteg Bonden Matts Thomasson if:n Wirdois Sipilä, och ansökte om befrielse för de honom påförda mullpenningar för hans afledne Moders lägerställe, såwida bem:te hans afledne Moder warit Prästedoter af denne försam:n hwaruppå swarades, at sådant ei kan bewiljas emot wanligheten, som är, at Prästebarn allenast så länge niuta fritt lägerställe, som de äro och aflida hos sine föräldrar."

Virtain Sipilästä talollinen Matti Tuomaanpoika pyysi vapautusta edesmenneen äitinsä hautausmaksusta. Hän perusteli tätä sillä, että äiti oli ollut papin tytär. Vapautusta ei myönnetty, koska sääntö oli voimassa vain niin kauan kuin papin lapset asuivat vanhempiensa luona. Mutta sitä, että Matin äiti oli papin tytär, ei kiistetty. Kuka hän oli? Henkikirjojen mukaan hän oli Vappu (Walborg). Patronyymiä en ole löytänyt lähteis¬tä. Virtain vanhimman rippikirjan, isäntäluetteloiden ja henkikirjojen avulla tiedetään, että Matti Tuo¬maanpoika syntyi vuonna 1698. Hänen isäntä oli talollinen Tuomas Juhonpoika Sipilä. Äiti Vappu mainitaan vaimona vuosien 1693 ja 1724 välillä. 

Seuraava aste päättelyssä on, ettei kukaan muu pappi voi tulla Vapun isänä kysymykseen kuin Karl Frosterus. Virtain kappelissa ei siihen aikaan ollut muita mahdollisia pappeja. Vuoden 1692 henkikirja on tärkeä todiste. Silloin Karl Frosteruksen perheessä on tytär Vappu, seuraavana vuonna ei, jolloin taan Sipilässä on ensimmäisen kerran emäntä Vappu. Lisäksi vuoden 1692 henkikirjan mukaan pappi asui silloin Virtainkylässä. Muina vuosina hänet on mer¬kitty asuvaksi Hankaveden kylässä (Ähtärissä). 

Lähteet:

  • SAY Ruovesi ja Ruoveden vihittyjen luettelo. Matti J Kankaanpää: Vanhan Ruoveden talonhaltijat, matrikkeli 1552-1809, Vanhan Ruoveden historia I:2, Jyväskylä 1990, talo nro 451. Vanhin poika voisi olla Ruovedellä 26.3.1738 kuollut ja samana päivänä haudattu kirkonvaivainen Carl Frosterus. Kuolinikä 81 vuotta tuottaisi syntymävuoden 1657.
  •   mf TK 213.
  •   SAY Ruovesi, Virtain vanhin säilynyt rippikirja 1749-56 s. 24 kirjassa Matti J Kankaanpää (toim.): Suur-Ruoveden vanhimmat rippikirjat, Kuru, Ruovesi, Virrat, Ähtäri, Virrat 1983, s. 183, sama em. talonhaltijat, talo nro 667.
  •   Jokipii mt; SAY Ruovesi ja TMA Turun ja Porin lääninkonttorin tositekirjoista henkikirjat 1692: 1904, 1913 ja 1693: 1564, 1572 ja 1569. Jälkimmäisenä vuonna Virroilla on kappalaisena herra Olof. Ikälaskelmien perusteella Vappu ei voi olla tämän Olavi Castreniuksen tytär.