Toiset Aijat: Vuonna 2012

maanantai 31. joulukuuta 2012

Vuonna 2012

Vuoden aikana olen pitänyt esillä teemaa "Lottien Virtain paikallisosasto". Siihen liittyen pidin tammikuussa 2012 Virtain kirjastossa esitelmän, jonka Antti Kuurila taltioi videolle. Antin kanssa onnistuimme talvella tekemään videohaastattelun Siiri Tiaisesta (s. , k. 2012). Lotta-aiheisista kuvista oli pienoisnäyttely kesällä Torisevan kahvimajalla, jonka lotat rakennuttivat 1936. Näyttely siirtyi syksyllä Virtain kirjastoon. Siinä ollut tunnistuskuvien kansio tullaan tallentamaan Virtain kotiseutuarkistoon. Vertaa Suomenselän Sanomat 19.7.2012 s. 4 ja 8 ja 1.11.2012 s. 16 sekä Virtain Joulu 2012. Kuviin on saatu jonkin verran henkilötunnistuksia.

Tähän teemaan liittyy kirjoitukseni Ala-Härkösten viestissä 2012.

Suomalainen ratsuväki Pommerin sodassa. Sotahistoriallinen aikakauskirja 32, Tallinna 2012, s. 44-72.

Keuruulainen rakuuna Martti Tuomaanpoika. Keuruun Joulu; Vuosikirja 2012, Keuruu 2012, s. 61-63. Martti oli suuren Pohjansodan aikana Keuruulaisten pappien asettama ns. apurakuuna.

Kuka oli se Soini, josta johtuu Soinin pitäjän nimi? Kirjassa Lasse Autio (toim.): Soini lukemisto IV, Saarijärvi 2012 s. 27-47. Artikkeli on julkaistu aikaisemmin Genos 2/2002.

Pussi selkään ja Pusulle. Eteläpohjalaiset Juuret 1/2012, s. 27-32. Artikkelissa selvitellään Ruoveden Visuveden kylän Pusun talon sukua 1500-1700 -luvuilla. Jälkipolvia on mm. Virtain Ala-Herrasella ja Etelä-Pohjanmaalla.

Härkösten isä- ja äitilinjoista. Ala-Härkösten viesti; Ala-Härkösen sukuseura ry.n jäsenlehti numero 37/2012, s. 7-9. Siinä lehden toimitus on onnistunut tärvelemään luvun Härkösen suku ja isälinjat alun. Tässä on ensimmäinen kappale sellaisena kuin sen kirjoitin:

"Edellä oleva ei suoraan sano mitään Härkösen suvun isä- eikä varsinkaan äitilinjoista. Arvella voidaan, että savolaisperäisenä sukuna Härköset kuuluvat haploryhmään N1c1 ja sen savolaiseen alihaarautumaan. Vaikka Ala-Härköset kuuluvat isäni kautta esipolviini, välissä on ainakin kaksi polvea naisten kautta. Äitilinjani ei vie sinne ollenkaan vanhimman varmuudella tunnetun asuessa Hauhuun Braskilla emäntänä 1700-luvulla."