keskiviikko 15. huhtikuuta 2020

Toiset Aijat I

Matti J. Kankaanpään kirja Toiset Aijat vuodelta 1978 on kauan ollut loppuun myyty, Nyt kirja on tilattavissa e-kirjana.Kirjan· "Toiset aijat" alkujuuret ovat harrastuksessani sukututkimuksessa. Virtolaisia sukuja olen tutkinut jo toistakymmentä vuotta. Alku oli hyvin amatöörimäinen - kuinkas muuten. Vähitellen ote tiivistyi ja aineistoa alkoi kertyä. Vuosien varrella tuloksista on jotakin julkaistukin: 1970-luvulla Virtain Joulussa, Ala-Härkösen sukuseuran julkaisuissa ja Sipilän talo- ja sukuhistoriikissa . Lähinnä äitini ja isäni sukuja ja kotitaloja Sipilää ja Kankaan päätä tutkiessani arkistoissa ja monia virtolaisia haastatellessani kirjoitusaiheita alkoi syntyä kuin puusta veistettäessä lastuja. Haastateltavat sanoivat usein: ehkä minä siitäkin vähän tiedän, mutta tekisi mieli kertoa siitä ja siitä. Arkistoissa tutkiessani usein kävi niin, ettei tutkittavaan asiaan paljoakaan lisää löytynyt, mutta yhtä ja toista muuta tuli vastaan. Mainittakoon edellisestä esimerkkinä kirjoitus Vaalin nahkurilasta ja jälkimmäisestä tienoikaisu Jäähdyspohjan ja kirkonkylän välillä. 

Kirjoituksen alkuna on usein ollut jonkin mieleen juolahtanut teema. Virtain tulo aikanaan kauppalaksi ja kaupungiksi sekä isäni kotitalon sijainti aivan keskustassa olivat lähtökohdat kaupunkikeskustan kehityksen laajemmalle pohdinnalle. Monta versiota tätä kirjoitusta on mapeissani. Näitä kirjoitelmiani vanhemmilleni lukiessani, äitini tokaisi noin neljä vuotta sitten, että sinähän saisit noista vaikka kirjan. Siitä tämän kirjan kokoaminen alkoi. Äitini toi itse yhtä ja toista aihetta esille entisajan virtolaista elämää ja ihmisiä laajalti tuntevana: siitä ja siitä henkilöstä kannattaisi kirjoittaa. Esille tuli monta nimeä, joista en ollut edes kuullut puhuttavan.

Kirjan rungon ja valitettavasti myös kirjoitusten enemmistön muodostavat omat kirjoitelmani. Lähtiessäni kirjaa toimittamaan tavoitteenani oli saada kokoon vanhaa Virratta käsittelevä kirjoituskokoelma, jossa olisi useita kirjoittajia. Jätän lukijan tehtäväksi arvioida miten hyvin tavoitteessani olen onnistunut. Olen hyvin tietoinen, että parhaillaan kirjoitetaan Virtain historian
kolmatta osaa. Siksi on paikallaan korostaa sitä eroa mikä tämän kirjan ja pitäjänhistorian välillä on. Ensinnäkin pitäjänhistoria pyrkii yleistyksiin ja järjestelmällisyyteen koko pitäjän puitteissa. 

Pitäjänhistoria voi vain erikoisen merkityksellisissä tapauksissa mennä laajasti yksityiskohtiin. Tässä kirjassa tavoitteenani on ollut yleistysten välttäminen. Yksi punainen lanka voitaisiin esittää kysymyksenä: Näin on ollut meillä, miten lie ollut teillä? Tämä linja näkynee selvimmin virtolaista elinkeinoelämää ja harrastustoimintaa kuvaavissa kirjoituksissa. Toiseksi tässä kirjassa on mukana
enemmän tai vähemmän satunnainen joukko aiheita, joita on voitu artikkelien tapaan tarkastella perusteellisesti ja yksityiskohdittain. 

Kolmanneksi mukaan on voitu ottaa aineistoa, jota pitäjänhistoria ei käytä: tarinaa, juttuja ja muistitietoa. En ole pitänyt tärkeänä vain sitä mitä kerrotaan, vaan myös sitä miten kerrotaan. Esimerkiksi Tuomas Peltosen elämäkerrassa on tarumaisia piirteitä. Muistitiedolle ja perimätiedolle on tyypillistä se, että siitä ajan mittaan syntyy erilaisia versioita, kuten Peltosen tulosta Virroille. Näissä on paljon näytelmällistä ainesta. Kukin kirjoitus on oma kokonaisuutensa. Kirjoituksia yhdistää virtolaisuus. Kirjoitukset on järjestetty siten, että ensimmäisiksi on sijoitettu asutushistoriaan liittyvät kirjoitukset. Seuraavana ryhmänä ovat entisajan virtolaisten elämäkerrat. Kolmas aihekokonaisuus on virtolainen elinkeino- ja harrastustoiminta. Toisinaan elämäkertaa ja ammatillista toimintaa on mahdoton erottaa toisistaan ja tällaiset kirjoitukset on sijoitettu elämäkertojen loppuun tai elinkeinotoimintakirjoitusten alkuun. Neljäs ja viimeinen aiheala kirjassa ovat virtolaiset suvut. Sukuselvityksiä olisi ollut koossa enemmänkin kuin mitä tässä nyt on mukana. Kirjan osia ei ole erotettu otsikolla toisistaan (paitsi sisällysluettelossa).

Kirjalle löytyy esikuvia naapuripitäjistä. Mainittakoot esikuvista Ahto Luutosen kirja "Aikaisempien aikain muistoa Ruovedeltä", kirjasarja "Karhunsoutajat" Keuruulta ja "Tampere, tutkimuksia ja kuvauksia" -sarja. Tässä yhteydessä voitaneen mainita myös monisteena julkaistu Akseli Laaksin "Oriveden ja Ruoveden seutujen kirkollisista oloista 1600-luvulla". Näiden esikuvien mukaan kirjalle on annettu alaotsikko "Tutkimusta ja kuvausta Virtain asukkaista ja elämästä 1 ". Ykkönen olkoot haasteena itselleni ja muille virtolaiseksi itsensä tunteville - riippumatta siitä ollaanko kirjoilla täällä vai muualla - toimittaa jatkoa. Keuruullakin on saatu aikaan jo kolme kirjaa muutaman vuoden välein. 

Tottahan virtolaiset samaan pystyvät, kunhan tuumaan päättävät ryhtyä. Minullakin on jäljellä useita enemmän tai vähemmän valmiiksi kehiteltyjä aiheita. Kirjoituskokoelmaa voidaan arvostella yksipuoliseksi. Kuittaan tällaisen arvostelun jo ennakolta joutavana: Arvostelija tehkööt ne monet muut puolet. Tie on vapaa. Minä sain kokoon nämä eikä minulla ole ollut mitään virka-asemaa tai järjestöä tukenani. Tässä kirjoittajina olevat henkilöt olen saanut mukaan. Enemmänkin olen yrittänyt. Kaikilta en saanut edes vastausta. Toiset vastasivat, että eivät he halua kirjoittaa, mutta kyllä he voisivat kertoa. Jokunen kirjoitus on merkitty haastatellun nimiin, jos toimittajan osuus on
ollut vain puhtaaksikirjoittamista ja muutaman täydentävän tiedon lisäämistä. Kirjan aikaansaamisessa haluan antaa paitsi kirjapainolle myös äidilleni erityisen kiitoksen. Ilman näitä kirjaa ei olisi syntynyt. 

Äitini on ajatuksen esittäjä ja kotiseutuihminen ja ennen kaikkea erinomainen asian puolesta puhuja. Kaikkia kirjaan kirjoittaneita, haastatteluja antaneita ja valokuviaan lainanneita on kiitettävä siitä, että he ovat pyyteettömästi. asiaa edistäneet. En mainitse tässä heidän nimiään, sillä nimet on pyritty tarkoin kussakin kohdassa mainitsemaan. He ovat tämän kirjan väri ja suola.


Salonpäässä 1/7 1978
Matti Kankaanpää
toimittaja


Toiset Aijat I
Tutkimusta ja kuvausta Virtain asukkaista ja elämästä I Virrat 1978
(omakustanteita). ISBN 951-99177-0-5