perjantai 24. heinäkuuta 2015

IsoKakkonen I on vuoden sukukirja

Suomen Sukututkimusseuran Vuoden sukukirja –kilpailu järjestettiin tänä vuonna 25. kerran. Kilpailun tarkoituksena on arvioida vuoden aikana ilmestyneitä sukukirjoja sekä tehdä niiden parhaimmistoa tunnetuksi. Vuoden sukukirja 2014 –arviointiraatiin kuuluivat sukututkimusopettaja Teuvo Ikonen puheenjohtajana, kasvatustieteen maisteri Kirsti Kesälä-Lundahl, professori Yrjö Varpio ja filosofian maisteri Vesa Hänninen.

Kilpailuun osallistui kaikkiaan 61 vuoden 2014 aikana ilmestynyttä sukukirjaa tai vastaavaa teosta, jotka määräaikaan mennessä oli toimitettu Suomen Sukututkimusseuran kirjastoon. Teoksia arvioidessaan raati kiinnitti huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin:

  • teoksen jäsentelyn selkeys ja mielekkyys
  • teoksen lähdepohja, lähdetiedoista tehdyt tulkinnat ja lähteiden dokumentointi
  • elämäkertatietojen monipuolisuus
  • teoksen kuvitus ja kuvituksen merkitys teoksen asiasisällön kannalta
  • teoksen hakemistot ja niiden käytettävyys
  • teoksen taitto ja ulkoasu


Lisäksi tavoitteena oli, että huomioitavat teokset edustaisivat mahdollisimman monipuolisesti eri tyyppisiä, ansiokkaita sukujulkaisuja.

Tältä pohjalta raati valitsi Vuoden sukukirja 2014 –kilpailun voittajateokseksi Jouni Kakkosen ja Matti J. Kankaanpään toimittaman IsoKakkonen. I. Pyhäselän Hammaslahdessa eläneen Yrjö Kakkosen jälkeläisiä 1600-luvun lopulta nykypäivään (2014).

IsoKakkonen on Kakkosen sukuyhdistys ry:n julkaisema sukukirja Pohjois-Karjalan Pyhäselän Hammaslahdessa asuneen Yrjö Kakkosen jälkipolvista 1600-luvulta nykypäiviin. Julkaisu on päärakenteiltaan perinteinen sukukirja, jonka erityisvahvuuksia ovat ammattimainen ja eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta vahvasti lähdekriittinen tutkimusote sekä looginen rakenne ja erinomainen kuva-, kartta- ja muu asiakirja-aineisto tarkkoine lähdeviitteineen. Valokuviin on merkitty myös tekijänoikeustiedot.

Sukutauluja edeltävään osioon on sijoitettu aimo annos sellaista tietoutta, joka edesauttaa myös sukututkimuksen saloihin perehtymätöntä lukijaa tulkitsemaan kirjan sisältöä. Sukutauluja elävöittävät sekä niiden informaatioarvoa ja kiinnostavuutta lisäävät henkilöhistorialliset tekstit, haastattelut ja tarinat.

Kirjoittajat ovat huomioineet Suomen ulkopuolella asuvat suvun jäsenet varustaessaan kirjan englanninkielisellä johdannolla, suomi-englanti - sukututkimussanastolla sekä sukutaulujen lukuohjeilla.